FAIR TRAFFIC PROJEKTNI BIRO Saobraćajna mreža po meri svih učesnika u saobraćaju

Imate projekat za nas?

O nama

FAIR TRAFFIC je projektni biro sa vizijom stvaranja fer saobraćajne mreže, koja će biti po meri potreba svih učesnika u saobraćaju, sa održivošću kao okosnicom planiranja saobraćajne infrastrukture.

Duboko verujemo da je grad po meri čoveka dostižan cilj i zadovoljstvo nam je da uložimo svoje znanje, iskustvo i energiju u projekte i studije koji će doprineti ostvarenju tog cilja.

USLUGE

Pružamo usluge iz oblasti saobraćajnog projektovanja, izrade saobraćajnih studija i analize bezbednsti saobraćaja.

Saobraćajno projektovanje

 • Tehničko regulisanje saobraćaja
 • Zone škola
 • Putokazna i turistička signalizacija
 • Projekti opremanja raskrsnica semaforima

Saobraćajne studije

 • Studije izvodljivosti i opravdanosti
 • Impakt analize
 • Studije parkiranja
 • Studije razvoja pešačkog i biciklističkog saobraćaja
 • Saobraćajne studije gradova
 • Planovi održive urbane mobilnosti (POUM)

Analiza bezbednosti saobraćaja

 • Vrednovanje efekata primenjenih mera
 • Projekti unapređenja bezbednosti saobraćaja
 • Kampanje

ODABRANI PROJEKTI

studija

Smernice za implementiranje biciklističke infrastrukture u Šapcu

Investitor: GIZ ORF EE
Naručilac: SKGO za potrebe grada Šapca
Lokacija: Šabac
Godina: 2020.

U studiji su analizirani uslovi kretanja biciklista na postojećoj saobraćajnoj mreži, predložen je plan razvoja buduće biciklističke infrastrukture i date su tehničke smernice za njeno implementiranje, kao i smernice za edukaciju i promociju, zajedno sa konkretnim primerima primene smernica na karakterističnim lokacijama.

KONTAKTIRAJTE NAS

Adresa

Mate Miloševića 16, Beograd

Broj telefona

+381 64 281 89 84

E-mail adresa

office@fairtraffic.rs